Grzegorz Leszczyński: Wielkie małe książki. Lektury dzieci i nie tylko.

Inspiracją do lektury „Wielkich małych książek” było spotkanie z jej autorem Grzegorzem Leszczyńskim. Pan profesor pięknie opowiadał o lekturach dzieci i nie tylko. Jego książka powinna być lekturą obowiązkową dla wszystkich, którzy książki kochają oraz chcą, żeby dzieci i młodzież czytały dla przyjemności. To nie tylko nauczyciele i bibliotekarze, ale w głównej mierze rodzice.

Zachęcając do lektury cytat:” Przez całe życie budujemy wewnętrzną bibliotekę, przez całe życie szukamy też abstrakcyjnej, idealnej książki – takiej, która otwiera drzwi świata, porządkuje nasze o nim wyobrażenie, nasze człowieczeństwo, nasz światopogląd, która w końcu decyduje o naszych czytelniczych poszukiwaniach, łowach, decyzjach: czytam lub odrzucam. Bayard nazywa ją „książką wewnętrzną”, przynależną w dużej mierze do sfery nieświadomości. (…) Rozważania te odniesione do sytuacji lekturowej młodego czytelnika prowadzą do dwóch oczywistych wniosków. Wniosek pierwszy: fundament pod wewnętrzną bibliotekę, która człowiek buduje i przekształca przez całe swe życie, kładą książki przeczytane w dzieciństwie i młodości. Jeśli fundamenty te będą byle jakie, jałowe, wątłe, pozbawione emocji, wówczas byle jaka , sklecona z prowizorycznych elementów będzie biblioteka: i odwrotnie: jeśli fundamenty te będą mocne, nic nie zachwieje biblioteką , bo każdy kontakt z książką będzie zapowiedzią poznanych wcześniej i jedynie poprzez lekturę dostępnych rozkoszy. Wniosek drugi : jeśli książki czytane w młodości nie będą układały się w ciąg lektur zbliżających odbiorcę do księgi idealnej, lecz przeciwnie będą od niej dalekie i będą tworzyły sfery, których nastolatek nie jest w stanie zinterioryzować, uwewnętrznić, uczynić ich treści własnymi treściami, wówczas czytanie książek uzna on za czynność zbędną , prowadzącą donikąd, żmudną i jałową.”
O takich książkach, które uwodzą, ale nie zwodzą są „Wielkie małe książki”. To niezły przewodnik po książce dla dzieci i warto podpowiedzieć ten tytuł rodzicom.
Literatura polska. Literatura popularnonaukowa. Książka

Leszczyński Grzegorz: Wielkie małe książki. Lektury dzieci i nie tylko. Media Rodzina, 2015

Moja ocena: 6/6

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *